دو فانوس روشن در قلبی خاموش

15bahman94

این روز های می گذرد اما من از این روزها نخواهم گذشت.

در لابه لای این روز ها خودم را گرفتا خواهم کرد آنچنان که گویی آینده گذشته است و گذشته آینده است.

نوشته ام در این پست همانند برگ ریزان خزان ،همانند پایان یک آرزوی جدید، همانند نور دو فانوس در تاریکی قلبم ،همانند نوشته های سفید برروی روز های سیاهم خواهد نشت.

با من چه کرده اید راستی چه خبر حالتان خوب است؟ کجایید؟ از حال من هم خبر دارید؟

نگاهم را هم به دست خواب خواهم سپرد خوابی سنگین که درد هایم را تسکین دهد. برای مدتی کوتاه

برای مدتی قلبم را در اختیار عقلم خواهم گذاشت و صدای این روز ها را برای همیشه در قلبم خاموش خواهم کرد همانند. دو فانوس  روشن در قلبی خاموش

نظر شما چیست

نظر شما