همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست !!!

norafshani93از دست سبز های بی ریشه، علف های خود خواه دلش پرشده است.

هرزه های باغچه که آزادی را از گل های همیشه بهار گرفته بودند در این حال به سبز بودن خود می نازیدند.

ولی گلهای همیشه بهار خوب میدانستند که هرزه های سبز علف های بی ارزشی هستند که تفکر خود را ارزش میدانند، تفکر باطل همه گیر شدن و فقط سر سبزی را نشان دادن، همه گیر شدن در باغچه های زندگی به قیمت خوشکاندن احساسات گل های بنفشه و نادیده گرفتن فریاد داوودی ها و از بین بردن رخ زیبایی گل رٌز  را افتخار و پیروزی در مبارزه ای جوانمردانه میدانستند.!!!

هه .. مبارزه جوانمردانه.. هه … جوانه کشی به معنی مبارزه جوانمردانه است؟

پیام گل های همیشه بهار این است همیشه سبز بودن نشانه خوبی نیست. !!!

۲ نظر

rhaشهریور ۱۵ام, ۱۳۹۴ در ۷:۴۰ ب.ظ

ممنون سر زدی بازم بیا

| a مثل ayandeh |شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۴ در ۱:۵۵ ب.ظ

سلام
ــــــــــــ
…….
سبزبودن …هه…
خیلی قشنگ همه چیز به نفعِ گلها تموم شد..خب..این جملات پیامو معنایخوبی هم داشتن..خیلی خوووب..نمیگم نداشتن..
اما بیچاره علف هایی که باید بخاطرِ گلها کناربکشن…
علف هایی که مجبورن انتخاب کنن یا سبزبودنهای خودشونو و زندگیشونو…یا زندگیِ گلها و مرگشون رو..
بیچاره علف ها..
دوراهیِ سختیه..

نظر شما چیست

نظر شما