سخنانم مبهم میشود !!!

نگاهم،صدایم،توانم،رویاهایم،نوشته هایم،خیالم و رفتارم در حادثه ای تلخ و شیرین رنگ می بازد سردرگم میشوم و مینویسم

رویاهایم خاموش و بی صدا در تاری مبهم فاصله هایی تا ناکجا !ghorob-13bedar93

صدایم خسته ولی حال و هوایم بهاریست !

نوشته هایم رنگ و بوی غم می بازد زمانی که خیال فاصله تا ناکجا آباد را در خیالم می پرورانم !

سخنانم مبهم میشود زمانی که بسته سخن میگویم نگاهم هم . . .

دردلم شور رفتن و نماندن است، در آرزوی ماندن خیال خام، پخته و سوخته ام

پرستویی مهاجر شده ام در قفسی که ساخته ام!

تعجب هم علامتم شده است !!!

همه چیزدان چیست؟

همه چیز دان موجودی است  آزار دهنده و بلند پرواز و البته احمق و یا به عبارتی دیگر  به payez-raftکسانی که احساس میکنند همه چیز را می دانند و در مورد هرچیزی قاطعانه نظر می دهند و نظر کسی را قبول ندارند همه چیزدان می گویند

گونه های مختلفی از این موجود در اقصی نقاط جهان یافت می شود که مضر ترین آن همه چیز دان پوزخندِی می باشد این موجودات که حرف بقیه را قبول ندارد، همیشه سعی بر تمسخر بقیه به وسیله پوزخند دارد و همچنین برای نشان دادن رای منفی خود از پوز خند استفاده می کند.

 

همیشه می جنگد!!!

استرس عجیبی به آدمک دست داده است، کسی او را تا کنون مضطرب ندیده  و از او به عنوان آدمی ریلکس یاد می شودgoolam

اما استرس او به خاطر اوضاع روحی و روانی بد نیست به خاطر نا اهلی آدمک های مصنوعی است ، آدمکهایی از جنس یخ ، که نقش آدم بودن را خوب تر از آدم بازی میکنند.

دلش پر از درد شده است آنچنان که هر لحظه  آرزوی انفجار دلش را میکند.

 همه میگن به ه ه عجب بیخیالی آدمک

او راستی راستی شبیه آدمک های بیخیال اما غیر خونسرد است ، اشتباه نکنید! این فقط یک شباهت است ،اور رفتار فریبنده و غلط اندازی دارد.

 او در پیچ و خم زندگی اش فریاد میزند امام فریادش بسیار شبیه سکوت است ، سکوتی شیرین

او هیچ خودش را نمی بازد از بچه گی تمرین جنگیدن کره و خوب می جنگد رنگ رویش بد نیست.

او همیشه می جنگد!!!