همه چیزدان چیست؟

همه چیز دان موجودی است  آزار دهنده و بلند پرواز و البته احمق و یا به عبارتی دیگر  به payez-raftکسانی که احساس میکنند همه چیز را می دانند و در مورد هرچیزی قاطعانه نظر می دهند و نظر کسی را قبول ندارند همه چیزدان می گویند

گونه های مختلفی از این موجود در اقصی نقاط جهان یافت می شود که مضر ترین آن همه چیز دان پوزخندِی می باشد این موجودات که حرف بقیه را قبول ندارد، همیشه سعی بر تمسخر بقیه به وسیله پوزخند دارد و همچنین برای نشان دادن رای منفی خود از پوز خند استفاده می کند.

 

همیشه می جنگد!!!

استرس عجیبی به آدمک دست داده است، کسی او را تا کنون مضطرب ندیده  و از او به عنوان آدمی ریلکس یاد می شودgoolam

اما استرس او به خاطر اوضاع روحی و روانی بد نیست به خاطر نا اهلی آدمک های مصنوعی است ، آدمکهایی از جنس یخ ، که نقش آدم بودن را خوب تر از آدم بازی میکنند.

دلش پر از درد شده است آنچنان که هر لحظه  آرزوی انفجار دلش را میکند.

 همه میگن به ه ه عجب بیخیالی آدمک

او راستی راستی شبیه آدمک های بیخیال اما غیر خونسرد است ، اشتباه نکنید! این فقط یک شباهت است ،اور رفتار فریبنده و غلط اندازی دارد.

 او در پیچ و خم زندگی اش فریاد میزند امام فریادش بسیار شبیه سکوت است ، سکوتی شیرین

او هیچ خودش را نمی بازد از بچه گی تمرین جنگیدن کره و خوب می جنگد رنگ رویش بد نیست.

او همیشه می جنگد!!!

ای وای چه سخت و شکننده

زمانی که به من ماموریت سفر و امتحانی سختی را دادی قلبم تاب ان روزها را نداشت گریه می کردم

و تو با خنده ای مهربانانه زمین را از بالا به من نشان دادی و گفتی آنجاست! همانجاROZ-GHIRMIZ

دلهره ای عجیب بر تنم افتاده بود من تاب آن روز های سخت را نداشتم  ولی به حرف هایت اعتماد داشتم

از تو پرسیدم خدایا اگر گم شدم  چه کنم گفتی من در قدم به قدم آنجا هزاران نشانی از خود گذاشته ام تا گم نشوی

و گفتی به یادم باش که یاد من باعث آرامش دلت خواهد شد

من باخنده و لرزان گفتم مگر میشود کسی خدای خود را فراموش کند تو گفتی آری آنجا تنها جایی است که میشود مرا فراموش کنی

گفتم خدایا کی بر میگردم گفتی خیلی زود…