همیشه بهار

13zardلحظه ای می شود با تو دل به دریا زد که از اوج آسمانها صدایی فرا تر از عقل میشنوم

وسرمست ، سردرگم و سر در گریبان دنبالت میگردم دنبال لحظه ای فراموش شده که همیشه در خاطرم می ماند.

آن زمان که تقدیر از جدایی دل نوشت دل من برایت تپید و گوشهای کر من صدای گریه تو را نشنید

واین روز ها که از تو مینویسم قلبم در فشار حقیقت خیال تو می تپد و انگار تو همینجایی حضور تو در خاطرم حکایت از درددل های نگفته بسیاری دارد… که در گلو رسوب شد نیامدی

میخواهم پیاده شوم

kando

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند

ستایش کردم ، گفتند خرافات است

عاشق شدم ، گفتند دروغ است

گریستم ، گفتند بهانه است

خندیدم ، گفتند دیوانه است 

دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم(علی شریعتی)

 

 

شکوه شکوفه

bahar-shokoh1

بهار پشت زمستان بهار پشت بهار….

دلم گرفت؛ از این گردش و از این تکرار
.
.
هیچ گاه کسی را دوست نداشته باش، چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون می کشاند هر گاه کسی را دوست داشتی رهایش کن. اگر به سویت باز نگشت بدان که از اول هم مال تو نبوده است.ه است.(دکتر علی شریعتی)